HIỆP HỘI DIỄN GIẢ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

GIỚI THIỆU HIỆP HỘI

Hiệp hội Diễn giả chuyên nghiệp Việt Nam (viết tắt là Hiệp hội) là tập thể của các thành viên có kỹ năng, chuyên môn và kinh nghiệm được công nhận của tổ chức chuyên nghiệp trong ngành diễn thuyết, đào tạo, huấn luyện.

Hiệp hội được thành lập vào năm 2014 bởi Diễn giả, TS. Quách Tuấn Khanh – người tiên phong đặt nền móng cho ngành diễn thuyết chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hiệp hội có các nguồn lực mạnh mẽ, các công cụ huấn luyện đạt hiệu quả cao, triết lý giáo dục sâu sắc và các chương trình đào tạo thực tế để các thành viên và diễn giả nâng cao cả chuyên môn và thương hiệu trong nghề nghiệp.

Các thành viên của Hiệp hội bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Diễn giả truyền cảm hứng, phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp, bán hàng, marketing, xây dựng thương hiệu, kỹ năng mềm, tâm lý học, khai mở tâm linh, NLP (lập trình ngôn ngữ tư duy), … và hơn thế nữa.

mục đích

Nâng bước nghề nghiệp cho các diễn giả chuyên nghiệp.
Địa chỉ đáng tin cậy của các doanh nghiệp trong lựa chọn diễn giả.

tầm nhìn

Là tổ chức tiên phong và uy tín tại Việt Nam cho cộng đồng diễn giả về giáo dục, kiến thức kinh doanh và hỗ trợ kết nối để thành công trong nghề diễn thuyết.

giá trị

Xây dựng trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kiến thức - kinh nghiệm và hợp tác không cạnh tranh để xây dựng ngành diễn thuyết chuyên nghiệp tại Việt Nam.

NĂNG LỰC CỐT LÕI

Hiệp hội diễn giả chuyên nghiệp Việt Nam với các hoạt động chuyên môn của mình luôn nỗ lực trong việc nâng cao năng lực của các diễn giả chuyên nghiệp trong các lĩnh vực chính:

Nghệ thuật diễn thuyết

Nghệ thuật nói chuyện, truyền cảm hứng và xây dựng các bài trình bày đẳng cấp. Bạn không chỉ được học cách trình bày hiệu quả, mà còn biết cách xây dựng kịch bản trình bày gồm đa dạng phương thức thể hiện: Nói, kể chuyện, hình ảnh, video, âm thanh, ánh sáng, diễn xuất sân khấu…

Trình độ chuyên môn

Với hơn 5000 đầu sách trong thư viện và tổ tư vấn chuyên môn, chúng tôi đã phân loại kiến thức – kỹ năng – kinh nghiệm thành các lĩnh vực cụ thể. Chuyên gia của hiệp hội được tiếp cận càng nguồn tư liệu quý để nghiên cứu và phát triển một cách hiệu quả chiều sâu chuyên môn của mình.

Khả năng kinh doanh

Chúng tôi cam kết hỗ trợ tốt nhất cho các chuyên gia về mặt kinh doanh, từ việc kết nối các doanh nghiệp khách hàng, đào tạo kiến thức kinh doanh, quản lý, xây dựng doanh nghiệp đào tạo, bán hàng, tiếp thị cũng như các kỹ năng tạo thu nhập thông qua diễn thuyết và các nguồn doanh thu khác.

Đạo đức và chuẩn mực nghề nghiệp

Hiệp hội có các chuẩn mực nghề nghiệp, nguyên tắc đạo đức để tạo chuẩn cho các diễn giả chuyên nghiệp. Đây chính là điều cốt lõi để tạo uy tín cũng như nền tảng để phát triển tất cả các năng lực khác. Bất kể bạn là một cá nhân làm nghề diễn thuyết hoặc một doanh nghiệp đào tạo, danh tiếng và chuẩn mực là điều kiện tối thiểu để phát triển bền vững.

DOANH NGHIỆP KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

KHÓA HỌC

BẬC THẦY THUYẾT TRÌNH

DIỄN GIẢ TRUYỀN CẢM HỨNG

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA

LIÊN HỆ