SPEAK – Làm Gì Với Đôi Tay?

Đôi tay thường truyền tải nhiều thứ hơn lời nói. Bởi thế khi thuyết trình trước đám đông, bạn cần tập luyện cách thể hiện đôi tay của mình. Một…

Continue Reading SPEAK – Làm Gì Với Đôi Tay?

SPEAK – Là Một Với Khán Giả

Với tư cách là người thuyết trình, bạn cần hòa nhập với khán giả bằng cách tuân thủ một số nguyên tắc sau: Bạn phải nhìn thấy khán giả, và…

Continue Reading SPEAK – Là Một Với Khán Giả