Biến Bài Thuyết Trình Thành Vở Kịch

Biến Bài Thuyết Trình Thành Vở Kịch

Một bài thuyết trình được lên kịch bản cụ thể sẽ thành công hơn. Bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách phân chia bài thuyết trình dài hơi của bạn ra thành nhiều phân đoạn. Mỗi phân đoạn với cách trình bày thu hút sẽ giúp khơi gợi sự quan tâm của khán giả dễ dàng hơn.

Cụ thể, bạn nên:

Dàn dựng bài thuyết trình của bạn thành từng phân cảnh. Mỗi cảnh có 1 điểm quan trọng để thể hiện. Để làm được điều đó, trước hết hãy liệt kê những điều bạn muốn khán giả nhớ. Bây giờ, hãy dành thời gian 6 phút cho 1 cảnh và trong 6 phút hãy xoay quanh từng điểm chính trên danh sách của bạn.

Nên tóm tắt lại những điều chúng ta đã nói ở đoạn đầu, sau đó chuyển ý sang đoạn sau.

Sử dụng những kỹ thuật nghe-nhìn khác nhau để làm nổi bật từng đoạn trong bài thuyết trình của bạn. Chuyển tải ý tưởng của mình thông qua việc sử dụng hình ảnh, slide, video clip, âm thanh…

Nếu bạn thuyết trình theo nhóm, hãy thay đổi người thuyết trình cho từng phân đoạn trong bài thuyết trình.

Cả căn phòng là nhà hát của bạn! Hãy sáng tạo và dàn dựng bài thuyết trình của bạn. Hãy để người thuyết trình đầu tiên của nhóm mở đầu bài thuyết trình, sau đó để những người sau lần lượt trình bày thông qua slide hay video clip, và đặt câu hỏi cho khán giả.

Màu sắc giúp khán giả dễ tiếp thu thông điệp hơn. Tuy nhiên mỗi slide không nên thiết kế quá 4 màu.

Người thuyết trình hãy là một người kể chuyện bằng tất cả những cảm xúc của mình. Khi giữ được cảm xúc, bạn mới dễ dàng thuyết phục khán giả đồng cảm với những điều bạn đang trình bày.

 

Trả lời