Home

vietnam visa

You Are Here: Home » Công Cụ » Kiến thức Thực tế » Lập dàn ý cho bài thuyết trình (bài tập)

Lập dàn ý cho bài thuyết trình (bài tập)

Những câu hỏi cần lời đáp

1. Bạn đã biết đề tài mình sẽ thuyết trình chưa? Nếu đề tài do người khác chọn, bạn có nắm rõ những mong đợi của cá nhân hay tổ chức mời bạn nói về đề tài đó không? Hãy ghi ra một hay hai câu tóm tắt lại đề tài bạn sẽ nói.

2. Bạn đã xác định được ba hay bốn ý chính bạn muốn trình bày trong buổi thuyết trình hay chưa? Hãy liệt kê chúng.

3. Bạn có xác định được những thông tin nào bạn muốn dùng để hỗ trợ các ý chính của bài thuyết trình? Các thông tin đó có thể gồm: ý kiến của các chuyên gia, kinh nghiệm cá nhân đã trải qua, các số liệu thống kê, …

4. Bạn biết gì về khán giả của mình? Bạn có hiểu các cảm xúc của họ về đề tài bạn sẽ thuyết trình? Có điều gì đặc biệt bạn cần biết về họ? Nhu cầu, nguyện vọng, vấn đề khó khăn?

5. Bạn có ý tưởng gì hay để mở đầu bài thuyết trình? Bạn muốn mở đầu bằng một mẩu chuyện cười, chuyện đùa, một trò chơi? Một số liệu thống kê khá “choáng”? Hãy ghi lại những ý tưởng đó.

6. Bài thuyết trình của bạn có những thuật ngữ chuyên biệt hay biệt ngữ nào cần định nghĩa để người nghe bạn hiểu được không?

7. Bạn có phải là chuyên gia về chủ đề, đề tài này không? Điều gì tạo nên cho bạn uy thế đáng tin khi nói về đề tài này? Hãy ghi ra mọi lý do bạn nghĩ đến.

8. Bạn có câu chuyện hay kinh nghiệm cá nhân nào liên quan đến đề tài trình bày để có thể chia sẻ với khán giả nhằm minh họa rõ nét hơn những gì bạn nói hay không?

9. Đối tượng người nghe của bạn có thể có những thành kiến hay định kiến nào sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng họ đón nhận ý tưởng của bạn?

Lập dàn ý

1. Tôi có mặt ở đây để nói về: [phần của bạn]

2. Tôi sẽ trình bày ba/bốn ý chính này: [phần của bạn]

3. Các bạn cần quan tâm đến các ý chính ấy, bởi vì: [phần của bạn]

4a. chính đầu tiên của tôi là: [phần của bạn]

Và đây là minh họa cho ý chính đầu tiên ấy:

  • Dữ kiện, số liệu: [phần của bạn]
  • Câu chuyện hay kinh nghiệm cá nhân: [phần của bạn]
  • Tôi sẽ dùng các câu trích dẫn này để củng cố ý chính của tôi: [phần của bạn]

4b. Ý chính thứ hai là: [phần của bạn]

Và đây là minh họa cho ý chính thứ hai này:

  • Dữ kiện, số liệu: [phần của bạn]
  • Câu chuyện hay kinh nghiệm cá nhân: [phần của bạn]
  • Tôi sẽ dùng các câu trích dẫn này để củng cố ý chính thứ hai của tôi: [phần của bạn]

4c. Ý chính thứ ba là: [phần của bạn]

Và đây là minh họa cho ý chính thứ ba này:

  • Dữ kiện, số liệu: [phần của bạn]
  • Câu chuyện hay kinh nghiệm cá nhân: [phần của bạn]
  • Tôi sẽ dùng các câu trích dẫn này để củng cố ý chính thứ ba của tôi: [phần của bạn]

5. Kết luận – Tôi sẽ tóm tắt lại để người nghe ghi nhớ các điểm chính này: [phần của bạn]

6. Sau hết, tôi muốn người nghe phải thực hiện những hành động sau: [phần của bạn]

Bạn đã có một bài thuyết trình hoàn chỉnh và cần có chuyên gia để thực hành và chỉ dẫn thêm? Hãy tham dự khóa học Bậc Thầy Thuyết Trình kéo dài 6 tháng cùng diễn giả Quách Tuấn Khanh và 13 chuyên gia khác trên toàn quốc.

Quách Tuấn Khanh

Comments

comments

Leave a Comment

© 2012 DiễnThuyết.vn. Powered By Wordpress.

Scroll to top
tu van seothu thuat seodao tao seohoc do hoaxem phim sexxem sexNonstop